0
0

جناب آقای مهندس رواجی

با سلام و تشکر ،در تحلیلی تاریخچه زمانی یک سازه فولادی برای اعمال نیروی زلزله، مقادیر دلخواه مربوط به جابجایی زمین (displacement) را از نرم افزار سیسموسیگنال گرفته و بر اساس زمان در ماژول load و قسمت create boundary condition و Amp. برای پایین ستونها وارد نمودم . از طرف دیگر شرایط مرزی تکیه گاهی پای ستونها را برای جهت مذکور آزاد فرض کرده ام . پس از انجام تحلیل مقادیر u سازه بسیار بزرگ شده . آیا لازم است برای قسمتهایی از سازه dashpot استفاده شود و چگونه ؟ سازه در دو جهت کاملا متقارن است و کلیه ستونها دارای مقاطع باکس و در دو جهت کاملا متقارنند.

0
0

میرایی را می توانید در خواص متریال تعریف کنید. اگر تصویری از مدلتان و شرایط مرزی که بر آن اعمال کرده اید اینجا اضافه کنید بهتر می توان راهنمایی کرد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید