0
0

با سلام و خسته نباشد

مدل مورد بررسی اینجانب تیر ساندویچی با هسته فوم و رویه های فایبر کربن با چیدمان لایه ها به صورت s[0,90,45,90,0] می باشد.  معیار گسیختگی فایبرها، تئوری هاشین می باشد. همانطور که مستحضرید در تئوری هاشین 4 معیار گسیختگی داریم که بایستی جهت گسیخته نشدن، روابط چهارگانه هر یک کمتر از 1 باشند. سوالات من به شرح ذیل است:

1- با آرایش بالا 10 لایه فایبر با جهات ذکرشده داریم. میخواهیم هر یک از 10 فایبر که گسیخته شد را از ادامه آنالیز و تحلیل خارج کنیم و این کار را تا آنجا انجام دهیم که کل تیر گسیخته شده و شکست در آن اتفاق افتد. چگونه این کار را انجام دهم؟

2- چرا نرم افزار عدد -1 را به عنوان شکست لحاظ کرده در حالیکه در تئوری هاشین عدد 1 می باشد؟

3- چرا در تیری که اینجانب مدل کرده ام و به فرض بار 130 کیلونیوتن بر آن وارد کرده ام، تمامی معیار شکست ها بیشتر از 1 می باشند. آیا جنس فوم تأثیرگذار بوده است؟ یا چون نرم افزار، تحلیلی است با بار 130 کیلونیوتن سازه را آنالیز کرده و کاربرد fail stress در ماژول property چیست؟ اگر ما به نرم افزار اطلاعات می دهیم بابت معیار شکست، چرا نرم افزار تحلیل را تا مرحله شکست انجام نمیدهد؟ مثلاً اگر سازه با بار 90 کیلونیوتن میشکند و من 130 کیلونیوتن بار به سازه وارد کرده ام، چرا نرم افزار مشخص نمیکند که سازه فقط قادر به تحمل بار 90 کیلونیوتن می باشد نه 130 کیلونیوتن؟

با تشکر

0
0

متاسفانه در مورد معیار هاشین تجربه ای ندارم. ولی چند نکته:
بهتر است کارتان را با مدلی ساده تر شروع کنید تا از صحت انجام کار مطمئن شوید سپس سراغ مدل کامل بروید.
نرم افزار درکی از آنچه اتفاق می افتد ندارد و فقط اعداد و ارقام را می شناسد. تا زمانی که تحلیل واگرا نشده باشد یا حدی برای آن تعیین نکرده باشید تحلیل ادامه دارد. بنابراین اینکه تحمل سازه تا چه اندازه است را خود کاربر با توجه به نتایج و نمودارها تشخیص می دهد.
در مورد تحلیل شکست و حذف المانهای fail شده از مدل مثالی در جلد سوم کتاب نوشته بابک رواجی آورده ام. توصیه می کنم برای درک fail stress آنرا نیز مطالعه بفرمائید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید