0
0

با سلام

درخصوص مثالی که برای برخورد و تماس ذکر کردید. اینجانب تمام مراحل را برای مسایل دینامیکی انجام داده و لی نمودار نیرو-زمان خط صاف می شود. همچنین در اجرای Result سمبه به جسم برخورد نمیکند؟ دلیلشو و اینکه چکار کنم؟

سوال دوم: در همین خصوص در مرحله Interaction نیاز به انتخاب سطح است؟ 

با تشکر

0
0

حتماً در مرحله تعیین سطوح برخورد اشتباه کرده اید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید