0
0

با سلام و خسته نباشید

چگونه می توان مقدار بار ماکزیمم که توسط سازه تحمل میشود را به وسیله نرم افزار بدست آورد؟ به عنوان مثال در مقاله ای، تیری میتواند حداکثر 160 کیلونیوتن بار تحمل کند. به چه صورت میتوان در نرم افزار تنظیماتی انجام داد تا خود نرم افزار تیر را تحلیل کند و هنگامیکه بار به 160 کیلونیوتن رسید سازه گسیخته شود و اصولاً چگونه میتوان متوجه شد که این بار گسیختگی سازه است؟

با تشکر

0
0

چنبن چیزی امکانپذیر نیست. نرم افزار سازه را با توجه به خواص و هندسه آن تحلیل می کند.

گسیختگی را از روی کرنش پلاستیک و یا خواص damage ماده می توان تشخیص داد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید