1
0

سلام
در آباکوس انفجار بر اساس دستور  ConWep مدل کردم.
آیا این کار درست است که برای صحت سنجی کار پایان نامه، بار دیگر با خود نرم افزار ConWep مدل کنیم و بعد نتایج اباکوس و ConWep رو با هم قیاس کنیم؟؟؟؟؟
و اگر نمودار باهم هم خوانی داشت، بگیم صحت سنجی است ؟؟
روش دیگر صحت سنجی انفجار می تواند به چه صورت باشد ؟؟

0
0

صحت سنجی باید با مقایسه با نتایج تست واقعی انجام شود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید