0
0

سلام

نیروی جانبی به قابی وارد کرده ام که در زمان 45 ثانیه باید به تغییر مکان 10 سانتی متر برسد،برای بدست اوردن منحنی پوش اور در تحلیل دینامیکی چه اعدادی را در amplitude باید وارد کنم؟

دوستان اگر کسی میدونه بگید من تماس بگیرم.

09351503710

0
0

از آنجایی که مقدار جابجایی برای شما مشخص است بهتر است بجای اعمال بار، جابجایی به مدلتان وارد کنید و مقدار نیرو را از RF بخوانید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید