0
0

با توجه به مطلبی که در سایت در مورد المان شل گفتید یک سوال داشتم:

برای ساخت یک المان shell از این المان solid حداقل سه انتخاب وجود دارد: سطوح بالا، پایین و سطح میانی.

آنچه در پنجره Edit section assignment تنظیم می‌شود انتخاب یکی از این سطوح است. این تنظیم زمانی مهم می‌شود که برخورد میان المانها پیش بیاید. مثلاً در شرایطی سطح بالا ممکن است به المان دیگری برخورد کرده باشد ولی در همین وضعیت سطح پایین هنوز برخورد نکرده است.

حال سوال این جاست که 1) برای زمانی که برخورد اتفاق بیفتد یا حتی نیفتد میتوان از گزینه before analysis استفاده کرد که مجبور به انتخاب سطح نباشیم؟

2) اگر مجبور به تعیین سطوح مذکور باشیم، وقتی render shell element را روشن میکنیم ضخامت ها را مشخص میکند. پس المان های شل را باید به اندازه ضخامتشان از یکدیگر فاصله دهیم تا پس از روشن کردن render shell element المان ها در هم فرو نرفته باشند؟

با تشکر

0
0

استفاده از گزینه before را توصیه نمی کنم.
مورد دوم نظر شما کاملاً صحیح است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید