0
0

با سلام

میخواستم نحوه معرفی بار دینامیکی زیر رو بپرسم و ممنون میشم اگه جواب کانل بفرمایید.

[(F(t)=800*[1+0.5 cos(4ᴨt)+0.2 Cos(8ᴨt+ᴨ/2)+ 0.1 Cos(12ᴨt+ᴨ/2)+0.05Cos(16ᴨt+ᴨ/2

-1
0

باید کد بنویسی چون نیرو وابسته زمان است باید UAMP یا VUAMP اگر وابسته به x  y  z  می بود میشد بدون کد نویسی کاری کرد 

0
0

وقتی بارگذاری وابسته به زمان است می توانید آنرا بصورت یک جدول در قالب amplitude به نرم افزار معرفی کنید. در مورد amplitude در مطالب سایت توضیحات کافی آورده شده است.

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید