0
0

سلام جناب مهندس خوبین

من کتابتون رو خریدم- در مورد این ارور تو کدوم فصل کتاب توضیح دادین یا اگه نیست لطفا کمکم کنید

ERROR: The volume of 1 elements is zero, small, or negative. Check
coordinates or node numbering, or modify the mesh seed. In the case
of a tetrahedron this error may indicate that all nodes are located
very nearly in a plane. The elements have been identified in element
set ErrElemVolSmallNegZero.

این ارور چه منظوری دارد

من شبیه سازی سه بعدی فرایند شکل دهی فلزات دارم- فرایند ecap

0
0

مشکل مربوط به مش بندی مدل است. یکی از المانها حجم منفی دارد. در ماژول visualization از نمودار درختی سمت چپ صفحه می توانید ErrElemVolSmallNegZero را پیدا کنید و در ناحیه اطراف آن کیفیت مش بندی را بهتر کنید تا المان با حجم منفی ایجاد نشود.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید