0
0

با سلام
در نرم افزار انسیس مکانیکال برای ایجاد دستگاه های مختصاتی محلی که با توجه به موقعیت المان ها خود به خود تغییر کنند، روش ساده ای وجود دارد به این صورت که پس از انتخاب هندسه مورد نظر، با انتخاب یک سطح و یک منحنی، نرم افزار به صورت خودکار مثلا محور z را در راستای عمود بر سطح و محور x را ابتدا در راستای منحنی انتخاب شده قرار داده و سپس از تصویر آن بر سطح انتخاب شده محور x نهایی را تعیین می کند در پایان نیز محور y را با استفاده از قانون دست راست بدست می آورد. می خواستم بدونم که در نرم افزار آباکوس هم چنین امکانی وجود داره؟

0
0

بله برای چنین کاری از منوی اصلی مسیر زیر را اجرا کنید..
tools/datum/CSYS
و به شیوه ای تقریبا مشابه طبق توضیحی که در کادر پائین آباکوس نوشته می شود عمل کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید