0
0

سلام

بنده فصل 18 کتاب شما مربوط به خستگی رو مطالعه کردم و الان چند سوال از خدمتتان داشتم که ممنون میشم ،لطف نموده و پاسخ دهید؟

  1. باتوجه به اینکه کار من مربوط به خستگی میشود و رشد ترک در آن نیست ، آیا باید در قسمت مشخصات مصالح پارامترهای مربوط به  maxps damage , damage evolution ,damage stabilization cohesive   رو تعریف کنم؟ اگر بله لطفا توضیح مختصری بیان کنید.
  2. در سربرگ fatigue ، حداقل و حداکثر cycle increment size را 3و 6 در نظر گرفته اید،اساس انتخاب چیست؟
  3. و از همه مهمتر                                                                                                                                                        در مورد نحوه محاسبه مقادیر اعمال نموده در keywords قسمت fracture criterion راهنمایی بفرمایید و اگر مقاله یا مرجعی میشناسید معرفی کنید

 

با سپاس فراوان

Upload Images
  • امید پرسیده شده 2 سال قبل
  • آخرین ویرایش 2 سال قبل
0
0

خستگی بدون گسترش ترک چه معنی می دهد؟ چه خروجی از تحلیل مد نظرتان است؟

همانطور که در متن کتاب ذکر شده است برای انجام تحلیل خستگی با توجه به پاسخ کنونی قطعه به نیروها و شرایط مرزی، رفتار آن در چند سیکل آینده پیش بینی می شود. هرقدر رفتار قطعه در سیکلهای نزدیکتر به هم پیش بینی شود دقت کار بیشتر خواهد اما مدت زمان انجام تحلیل به مراتب زیادتر خواهد شد. مقدار 3 در این تنظیم نشان می دهد که با محاسبه رفتار قطعه در وضعیت کنونی برای پیش بینی حداقل 3 سیکل و حداکثر 6 سیکل جلوتر پیش بینی خواهد شد.

تمامی این موارد مربوط به خواص ماده هستند و از مقالات باید استخراج گردند.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید