0
0

در اتصالات صلب و مفصلی بین دو عضو چیکار باید کرد؟

0
0

می توانید از کانکتور استفاده کنید. توضیحات مفصل در مورد کانکتورها در جلد سوم کتاب نوشته بابک رواجی آورده شده است.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید