0
0

سلام.من توی مدل سازیم که از کتاب شما انجامش دادم خطایی میده که نمیشه رفعش کرد.اگه ممکنه کمکم کنیدخطاش این

* Error: An out-of-memory error occurred. If you have access to a machine with more physical memory, you can try running the application there.

Analysis Input File Processor exited with an error.

0
0

خطا مربوط به کدام مدل است؟
این خطا مربوط به حافظه کامپیوتر است و در مدلهای خیلی بزرگ ممکن است اتفاق بیافتد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید