0
0

باعرض سلام .چگونه میتوان خروجی load-dfelection گرفت در محیط آباکوس . باتشکر

0
0

خروجی deflection را از خروجی U باید بگیرید و نیرو را از RF یا CF، سپس این دو را با هم ترکیب، combine، کنید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید