CAE چیست؟

CAE چیست؟ مخفف چه عبارتی است؟ Computer Aided Engineering، طراحی به کمک کامپیوتر عبارتی کلی است برای تمامی روشهایی که در ۳۰، ۴۰ سال گذشته معرفی شده است تا با استفاده از قابلیت های کامپیوترها بتوان مقادیر و پارامترهای مهندسی در انواع سازه ها و محیط ها را محاسبه کرد.

متداولترین روش CAE در جامدات (Finite Element Method (FEM  و در سیالات (Computational Fluid Dynamics (CFD است. پس CAE عنوانی کلی است که FEM و CFD زیرمجموعه های اصلی آن هستند؛ از دیگر زیرمجموعه های آن می توان به روشهای Mesh less در جامدات و Voxel در سیالات اشاره کرد.

در یک فرآیند CAE چهار گام اصلی باید صورت پذیرد. امروزه نرم افزارهای مختلفی جهت انجام تمام و یا برخی از این ۴ مرحله منتشر شده است.

  1. CAD: مخفف عبارت Computer Aided Design، طراحی به کمک کامپیوتر است . معروفترین نرم افزارها جهت ایجاد فایلهای CAD، CATIA، SolidWorks، AutoCAD و …. است.
  2. Pre-Processing: آماده سازی مدل CAE جهت پردازش است و معمولاً از نرم افزارهایی مثل Hyper Mesh، ANSA و …. در این مرحله استفاده می شود.
  3. Processing: هسته مرکزی نرم افزارهای تحلیل مهندسی است و برنامه هایی چون Abaqus، Ansys، Fluent، Nastran، PAM و …. دارای این بخش هستند.
  4. Post-Processing: مجموعه عملیات پردازش بر روی نتایج آنالیز است و نرم افزارهایی چون Hyper View، Animator و …. این کار را انجام می دهند.

آنچه در این وبسایت آورده خواهد شد، در فاز اول، مراحل و روش کار با نرم افزار Abaqus است. Abaqus توانایی انجام تمامی مراحل فرآیند CAE که در بالا آمده را داراست و هر کدام از این گامها به ترتیب در ماژولهای مختلف آن انجام می پذیرد.

CAD: Part, Assembly, Sketch

Pre-Processing: Property – Mesh

Processing: Job

Post-Processing: Visualization

شیوه آموزش در قالب مثالهای ساده خواهد بود و در هر مثال سعی می شود تا مطالب و نکاتی از سطوح مقدماتی تا پیشرفته گنجانده شود.

7 comments